Terveyspsykologian päivien 2023 ohjelma

Mannerheimintie 166, A-talo, Helsinki.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Lataa tulostettava ohjelma (pdf).

Tutustu esiteltäviin tutkimuksiin abstraktikirjassa (pdf).

Tiistai 7.11.2023

9.00-10.00Ilmoittautuminen ja kahvi
9.40-9.45 Terveyspsykologian päivien avaus
9.45-10.45Keynote I: Katja Kokko. Mielen hyvinvointi ja terveyskäyttäytyminen myöhäisaikuisuuden kynnyksellä: elämänkulun näkökulma
Rinnakkaissessiot I:
11.00-12.30Symposium I: Sisu työelämässä

sali 2

1. Henttonen ym.: Onko sisu yhteydessä esihenkilöiden hyvinvointiin ja työtehoon?
2. Khan ym.: Sisu and well-being studied by machine learning
3. Vuori: Esihenkilö ja sisu
Interventiotutkimus

sali 3

1. Keurulainen ym.: Kroonista väsymysoireyhtymää (ME/CFS) sairastavien terveyspsykologinen ryhmäkuntoutus -muutosintervention esittely sekä tutkittavien kokemuksia sen hyödyistä ja haitoista
2. Räihä ym.: University Students’ Descriptions of Succeeded Changes During Study-Integrated ACT -Based Intervention Course
3. Koski ym.: Helppokäyttöisen hyvinvointia edistävän verkkoympäristön avulla on mahdollista edistää heikommassa työmarkkina-asemassa olevien osallisuuden kokemusta
Peruuntunut: Roponen ym.: Ruokaa Mielelle: Ruokavaliointerventio masennuksen hoidon tukena
12.30-13.15Lounas (omakustanteinen)
Huom! Tarjoilu päättyy klo 13.00, ruokailla voi senkin jälkeen.
13.30-14.30Keynote II: Marianna Virtanen. “Mitkä ovat ilmastonmuutoksen vaikutukset mielenterveyteen ja työelämään?

(Peruttu sairastumisen vuoksi: Taru Feldt. Johtotehtävät osana työuraa: tunteet, motivaatio ja hyvinvointi pelissä)
Rinnakkaissessiot II:
14.45-16.15Symposium II: Health behavior change – From basic science to interventions

hall 3

1. Green: Identifying novel determinants of physical activity in inactive parent-child dyads
2. Knittle: Which self-enactable techniques can increase autonomous motivation? Implications for physical activity promotion from an expert opinion study
3. Phipps: PerheLiikunta (PeLi) intervention development and protocol for a feasibility RCT
4. Aulbach: Adding smartphones to a group-based diabetes prevention program: From observation to intervention
Hyvinvointi I

sali 1

1. Hintsa ym.: Ylisitoutumisen yhteydet työkykyyn, työstressiin ja työuupumukseen opettajilla
2. Selander ym.: Vanhustyö kuormittaa henkisesti, ei niinkään fyysisesti
3. J. Radun ym.: Vaikuttaako oppimistilojen joustavuus ja yhteisopettajuus opettajien työhyvinvointiin ja tilatyytyväisyyteen?
4. Kontturi ym.: Selittävätkö uniongelmat työstressin ja työkykytrajektoreiden välistä yhteyttä työuran loppupuolella?
Hyvinvointi II

sali 2

1. Kauppi ym.: Mistä osa-alueista hyvinvointi koostuu suomalaisten kansalaisten mielestä?
2. Piiroinen ym.: Merkityksellisyys ja kiinnostus ympäröiviin tapahtumiin koherenssin tunne -asteikossa ennakoivat kuolleisuutta itäsuomalaisilla miehillä
3. Karhu ym.: Optimismin ja pessimismin yhteydet fyysiseen aktiivisuuteen aikuisuudessa
4. I. Radun: Are you afraid of flying? Would you also be afraid of riding in automated vehicles?

Keskiviikko 8.11.2023

Oikeudet muutoksiin pidetään.

9.00-9.15Terveyspsykologian jaoksen pro gradu -palkinto
9.15-10.15Keynote III: Hanna Konttinen. Hyvinvointi lautasella: psykologia terveellisen ja kestävän syömisen edistämisessä
Rinnakkaissessiot III:
10.30-12.00Symposium III: Oivalluksia psykoterapeuttisista hoitoprosesseista rekisteriaineistoissa

sali 3

1. Mylläri ym.: Läheisistä ihmisistä kirjoittaminen on yhteydessä keskimääräistä parempaan nettiterapian hoitovasteeseen
2. Malkki ym.: Psykoterapiasuuntauksen valinnan optimointi kohdennetun oppimisen keinoin
3. Rikandi ym.: Unettomuuden nettiterapian vaikutus unettomuuden haitta-asteeseen psykoosipotilailla
4. Tammilehto ym.: Masennus- ja ahdistusoireilun välinen dynamiikka masennuksen nettiterapiassa
Hyvinvointi III:

sali 2

1. Mäkiniemi & Hakanen: Työhyvinvointi Suomen tuomioistuimissa – mikä sitä selittää?
2. Aronen ym.: Tunneälykkyyden, resilienssin ja työn imun väliset yhteydet rehtoreilla, esihenkilöillä ja urheiluvalmentajilla
3. Karkkola & Hintsa: Työn turhakkeet, psykologisten perustarpeiden frustraatio ja uupumus pitkittäisasetelmassa – mitkä ovat muutoksen mekanismit?
4. Suko ym.: Luonnonäänien kuunteleminen toistuvasti voi olla palauttavampaa kuin lempimusiikin kuunteleminen
Posterinäyttely:
12.00-12.30
1. Saukkola: Whole-body vibrotactile stimulation, evoked electrophysiological responses and stress-related physiological correlates – a pilot study
2. Kemppainen & Timonen: Association between depressive symptoms and cognitive and structural social capital dimensions among participants of the Northern Finland Birth Cohort 1966
3. Laitinen ym: Työyhteisön psykologinen turvallisuus tukee työstä palautumista ja vähentää työn kuormitustekijöiden haitallista vaikutusta sosiaali- ja terveysalalla
4. Pekurinen ym: Mielen hyvinvoinnin aiheet nuorten seuraamien tubettajien videoissa
5. Gustafsson ym: Mental health profiles of Finnish adolescents before and after the peak of the COVID-19 pandemic
6. Soini ym: Depression and physical activity in the elderly; symptom-specific approach
7. Ahola ym: Miten persoonallisuuden piirteet kytkeytyvät elintapojen kokonaisuuteen? Henkilösuuntautunut lähestymistapa
8. Virtanen ym. Työn muokkaus mielenterveyden tueksi työpaikoilla
12.30-13.15Lounas (omakustanteinen)
13.15-14.15Keynote IV: Paula Salo. Psykologian rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä
14.15-14.30Kongressin päätössanat