Ohjeita

Tervetuloa Terveyspsykologian päiville!

Terveyspsykologian päivät on vuonna 2023 Helsingissä THL:n tiloissa järjestettävä kongressi. Etäosallistumismahdollisuutta ei ole. Osoite on Mannerheimintie 166, A-talo, Helsinki.

Kongressipäivinä voit ilmoittautua A-talon aulassa ja noutaa nimikorttisi kongressipäivien aamuna. Luonnollisesti voit osallistua molempiin tai vain toiseen päivään. Mikäli saavut noiden aikojen jälkeen, voit kysyä nimikorttiasi aulapalveluista.

Suomen Psykologinen Seura tarjoaa tervetuliaiskahvit ilmoittautumisen aikaan. Lounaat ovat omakustanteisia. Ravintola palvelee THL:n tiloissa.

Abstraktiohjeet

Symposium on yhden tai useamman henkilön koostama 1-1.5 tunnin kokonaisuus. Symposiumin koostajat kutsuvat symposiumiin puhujat ja lähettävät lyhyen kuvauksen symposiumin aihepiiristä sekä kaikkien puhujien abstraktit (ks. ohjeet alla) symposiumehdotuksen yhteydessä. Symposiumehdotus lähetetään yhtenä word-tiedostona ja siitä tulee ilmetä myös symposiumin yläotsikko. Symposium voi sisältää sekä suomen- että englanninkielisiä esityksiä, kunhan otsikot ja abstraktit ovat esityskielellä. Symposiumin kokoaja toimii symposiumin puheenjohtajana. 

Suullinen esitys voi olla alkuperäisen empiirisen tutkimuksen tulosten esittely tai meta-analyysin/ katsauksen esittely. Ehdotuksen pitää sisältää ainakin alustavia tuloksia. 

Ohjeet abstraktin laatimiseen

Ehdotettavaa esitystä koskevassa abstraktissa tulee selkeästi esittää tausta ja tavoitteet, käytetyt menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Abstraktin maksimipituus on 250 sanaa, ja siihen ei liitetä kuvia tai taulukoita, lähteitä eikä avainsanoja.  Abstraktin kieli on sama kuin esityksen kieli.

Abstraktimalli:

Otsikko, joka kuvaa esityksen sisältöä osuvasti ja kiinnostavasti

Tausta: Lyhyt perustelu, mitä aiheesta ja tiedetään ja miksi juuri tämä tutkimus on tärkeä.
Tavoitteet: Tutkimuskysymykset tai esityksen tavoitteet.
Menetelmät: Mitä menetelmiä on käytetty kysymyksen selvittämiseksi/tavoitteen saavuttamiseksi.
Tulokset: Keskeiset löydökset.
Johtopäätökset: Mitä tulokset merkitsevät, miten niitä voidaan soveltaa, mitä tulee tutkia lisää.

Esitysohjeet ja kongressin kulku

Kongressin kulku 

Tarkka ja ajantasaisin ohjelma on aina näillä verkkosivuilla. Kongressi etenee keynote-puheenvuorojen, rinnakkaisten suullisten esitysten sessioiden, symposiumin, posterisession ja muun ohjelman varassa. Lounas on omakustainen. Etäosallistumismahdollisuutta ei ole.

Omaan suulliseen esitykseen valmistautuminen ja sen pitäminen

Lähetä esitystiedostosi sähköpostilla järjestelytoimikunnan Jenna Grundströmille (etunimi.sukunimi@thl.fi) viimeistään esitystä edeltävä iltana klo 22.00. Näin esitykset saadaan salien tietokoneille valmiiksi.

Esityksellesi on varattu aikaa 15 minuuttia, jonka jälkeen on aikaa keskustelulle. Esityksesi aikana sinun kannattaa seurata aikaa itse, mutta myös puheenjohtaja voi ilmoittaa ajan kulumisesta. Esitysten väliin on varattu aikaa esiintymisvuoron vaihtamiseen, ja useimmissa sessiossa on jonkin kaikkien esitysten jälkeen verran aikaa yleiseen keskusteluun.

Posterit ja posterisessio

Posterit ovat esillä jompanakumpana päivänä. Posteriseinäkkeet ovat tällöin paikalla, ja järjestäjät auttavat tarpeen mukaan niiden kanssa. Posterin enimmäismitat ovat 100 cm (korkeus) ja 70 cm (leveys).

Ohjelmaan on varattu erillinen aika jolloin suullisia esityksiä ei ole ja jolloin posterin esittäjät voivat olla paikalla keskusteluja varten.