Ohjeita

Tervetuloa Terveyspsykologian päiville!

Terveyspsykologian päivät on vuonna 2023 Helsingissä THL:n tiloissa järjestettävä kongressi. Etäosallistumismahdollisuutta ei ole. Osoite on Mannerheimintie 166, A-talo, Helsinki.

Kongressipäivinä voit ilmoittautua A-talon aulassa ja noutaa nimikorttisi kongressipäivien aamuna. Luonnollisesti voit osallistua molempiin tai vain toiseen päivään. Mikäli saavut noiden aikojen jälkeen, voit kysyä nimikorttiasi aulapalveluista.

Suomen Psykologinen Seura tarjoaa tervetuliaiskahvit ilmoittautumisen aikaan. Lounaat ovat omakustanteisia. Ravintola palvelee THL:n tiloissa.

Ilmoittautuminen, tietosuoja ja tapahtuman dokumentointi

Ilmoittautumalla tapahtumaan hyväksyt THL:n tapahtumien tietosuojailmoituksen.

Ilmoittautumalla tapahtumaan hyväksyt THL:n turvallisempien tapahtumien periaatteet.

Terveyspsykologian jaos käsittelee antamiasi tietoja seuraavasti:
Tietojen, mukaan lukien tiettyjen henkilötietojesi antaminen, on välttämätöntä  tapahtuman järjestämiselle. Käytämme keräämiämme tietoja yhteydenpitoon osallistujien kanssa sekä ohjelman suunnitteluun ja käytännön järjestelyihin.

Antamiasi tietoja käsittelevät:
Terveyspsykologian päivien 2023 järjestelytoimikunta
Sessioiden vetäjät
Tietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Säilytämme antamiasi tietoja 30.1.2024 saakka paitsi tapahtuman ohjelmaan ja abtraktikirjaan koottujen tietojen osalta pysyvästi. Tämä koskee esittäjiä. Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojasi, niiden oikaisua tai poistamista tai kieltää niiden käsittely, ja sinulla on oikeus ehdä valitus Suomen tietosuojavaltuutetulle henkilötietojesi käsittelystä.

Terveyspsykologian päivien aikana järjestelytoimikunnan edustajat dokumentoivat kongressin tapahtumia kuvaamalla yleisöä ja esityksiä. Valokuvia voidaan julkaista sosiaalisen median kanavissa.

Esitysten ohjeet

Symposium on yhden tai useamman henkilön koostama 1-1.5 tunnin kokonaisuus. Symposiumin koostajat kutsuvat symposiumiin puhujat ja lähettävät lyhyen kuvauksen symposiumin aihepiiristä sekä kaikkien puhujien abstraktit (ks. ohjeet alla) symposiumehdotuksen yhteydessä. Symposiumehdotus lähetetään yhtenä word-tiedostona ja siitä tulee ilmetä myös symposiumin yläotsikko. Symposium voi sisältää sekä suomen- että englanninkielisiä esityksiä, kunhan otsikot ja abstraktit ovat esityskielellä. Symposiumin kokoaja toimii symposiumin puheenjohtajana. 

Suullinen esitys (abstrakti) voi olla alkuperäisen empiirisen tutkimuksen tulosten esittely tai meta-analyysin/katsauksen esittely. Ehdotuksen pitää sisältää ainakin alustavia tuloksia. 

Ohjeet abstraktin laatimiseen

Ehdotettavaa esitystä koskevassa abstraktissa tulee selkeästi esittää tausta ja tavoitteet, käytetyt menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Abstraktin maksimipituus on 250 sanaa, ja siihen ei liitetä kuvia tai taulukoita, lähteitä eikä avainsanoja.  Abstraktin kieli on sama kuin esityksen kieli.

Abstraktimalli:

Otsikko, joka kuvaa esityksen sisältöä osuvasti ja kiinnostavasti

Tausta: Lyhyt perustelu, mitä aiheesta ja tiedetään ja miksi juuri tämä tutkimus on tärkeä.
Tavoitteet: Tutkimuskysymykset tai esityksen tavoitteet.
Menetelmät: Mitä menetelmiä on käytetty kysymyksen selvittämiseksi/tavoitteen saavuttamiseksi.
Tulokset: Keskeiset löydökset.
Johtopäätökset: Mitä tulokset merkitsevät, miten niitä voidaan soveltaa, mitä tulee tutkia lisää.

Posteri on kirjallinen ja kuvallinen esitys alkuperäisestä tutkimuksesta tai käytännön sovelluksesta. Posteriesitys voi olla myös kuvaus tutkimuksesta, jonka aineistonkeruu on vasta alkamassa tai käynnissä. Posterit ovat esillä konferenssipäivän ajan ja ohjelmaan varataan myös erillinen aika, jolloin posterin esittäjä on paikalla keskusteluja varten. Posterin mitat voivat olla korkeintaan 100 cm (korkeus) ja 70 cm (leveys).

Esitysohjeet ja kongressin kulku

Kongressin kulku 

Tarkka ja ajantasaisin ohjelma on aina näillä verkkosivuilla. Kongressi etenee keynote-puheenvuorojen, rinnakkaisten suullisten esitysten sessioiden, symposiumin, posterisession ja muun ohjelman varassa. Lounas on omakustainen. Etäosallistumismahdollisuutta ei ole.

Omaan suulliseen esitykseen valmistautuminen ja sen pitäminen

Lähetä esitystiedostosi sähköpostilla järjestelytoimikunnan Jenna Grundströmille (etunimi.sukunimi@thl.fi) viimeistään esitystä edeltävä iltana klo 22.00. Näin esitykset saadaan salien tietokoneille valmiiksi.

Esityksellesi on varattu aikaa 15 minuuttia, jonka jälkeen on aikaa keskustelulle. Esityksesi aikana sinun kannattaa seurata aikaa itse, mutta myös puheenjohtaja voi ilmoittaa ajan kulumisesta. Esitysten väliin on varattu aikaa esiintymisvuoron vaihtamiseen, ja useimmissa sessiossa on jonkin kaikkien esitysten jälkeen verran aikaa yleiseen keskusteluun.

Posterit ja posterisessio

Posterit ovat esillä jompanakumpana päivänä. Posteriseinäkkeet ovat tällöin paikalla, ja järjestäjät auttavat tarpeen mukaan niiden kanssa. Posterin enimmäismitat ovat 100 cm (korkeus) ja 70 cm (leveys).

Ohjelmaan on varattu erillinen aika jolloin suullisia esityksiä ei ole ja jolloin posterin esittäjät voivat olla paikalla keskusteluja varten.