Abstrakti- ja esitysohjeet

Abstraktiohjeet

Symposium on yhden tai useamman henkilön koostama 1-1.5 tunnin kokonaisuus. Symposiumin koostajat kutsuvat symposiumiin puhujat ja lähettävät lyhyen kuvauksen symposiumin aihepiiristä sekä kaikkien puhujien abstraktit (ks. ohjeet alla) symposiumehdotuksen yhteydessä. Symposiumehdotus lähetetään yhtenä word-tiedostona ja siitä tulee ilmetä myös symposiumin yläotsikko. Symposium voi sisältää sekä suomen- että englanninkielisiä esityksiä, kunhan otsikot ja abstraktit ovat esityskielellä. Symposiumin kokoaja toimii symposiumin puheenjohtajana. 

Suullinen esitys voi olla alkuperäisen empiirisen tutkimuksen tulosten esittely tai meta-analyysin/ katsauksen esittely. Ehdotuksen pitää sisältää ainakin alustavia tuloksia. 

Ohjeet abstraktin laatimiseen

Ehdotettavaa esitystä koskevassa abstraktissa tulee selkeästi esittää tausta ja tavoitteet, käytetyt menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Abstraktin maksimipituus on 250 sanaa, ja siihen ei liitetä kuvia tai taulukoita, lähteitä eikä avainsanoja.  Abstraktin kieli on sama kuin esityksen kieli.

Abstraktimalli:

Otsikko, joka kuvaa esityksen sisältöä osuvasti ja kiinnostavasti

Tausta: Lyhyt perustelu, mitä aiheesta ja tiedetään ja miksi juuri tämä tutkimus on tärkeä.
Tavoitteet: Tutkimuskysymykset tai esityksen tavoitteet.
Menetelmät: Mitä menetelmiä on käytetty kysymyksen selvittämiseksi/tavoitteen saavuttamiseksi.
Tulokset: Keskeiset löydökset.
Johtopäätökset: Mitä tulokset merkitsevät, miten niitä voidaan soveltaa, mitä tulee tutkia lisää.

Esitysohjeet ja kongressin kulku

Konferenssin kulku 

päivitetään

Oman esityksen pitäminen

Esityksellesi on varattu aikaa noin 15 minuuttia, jonka jälkeen on aikaa keskustelulle. Esityksesi aikana sinun kannattaa seurata aikaa itse. Esitysten väliin on varattu aikaa esiintymisvuoron vaihtamiseen.