Gradupalkinto

Suomen Psykologisen Seuran Terveyspsykologian jaoksen gradupalkinto

Suomen Psykologisen Seuran Terveyspsykologian jaos myöntää palkinnon ansiokkaalle terveyden ja hyvinvoinnin psykologian alaan liittyvälle pro gradulle. Työn kilpailuun voi ilmoittaa joko opiskelija itse tai työn ohjaaja.

Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä, ja nostaa alan arvostusta Suomessa. Palkittavan pro gradun tekijä saa Psykologia-lehden vuosikerran.

Syksyllä 2022 valitaan seuralle ilmoitettujen, vuosina 2021–2022 valmistuneiden, vähintään eximia cum laude approbatur -arvosanan tai vastaavan arvosanan saaneiden opinnäytetöiden joukosta palkittava pro gradu -työ. Saaja julkistetaan Terveyspsykologian päivien toisena päivänä 3.11.2022. Palkittavan työn valitsee professori Taina Hintsa.

Arviointiin ehtivät mukaan ne lopputyöt, jotka on lähetetty (pdf- tai Word-muodossa) 30.9.2022 mennessä. Palkinnon ehdottajana voi toimia opinnäytetyön ohjaaja tai työn tekijä itse.

Palkintoehdotuksessa tulee perustella, miten ehdotettu gradu täyttää alla mainitut kriteerit. Palkintoehdotuksen laajuus on noin 0,5-1 A4-sivua ja se voi perustua gradusta annettuihin lausuntoihin. Palkintoehdotukseen liitetään gradu (pdf-tiedostona), gradulausunto ja opiskelijan yhteystiedot. Lähetä ehdotus osoitteeseen taina.hintsa@uef.fi ja otsikoi viestisi ”Gradukilpailu”.

Gradua arvioitaessa tarkastellaan, kuinka se täyttää seuraavat kriteerit:

  • osoittaa tekijän erinomaista taitoa soveltaa oppialansa eri osa-alueiden tietoa ja tarvittaessa monitieteellistä lähestymistapaa terveyden tai hyvinvoinnin psykologiaan liittyvään aihepiiriin
  • tarjoaa merkittävää uutta tutkimustietoa ja/tai käytännön sovellusarvoa
  • on erinomaisesti ja kiinnostavasti kirjoitettu

Jos siis vuosina 2021–2022 valmistunut/valmistuva gradusi liittyy terveyden tai hyvinvoinnin psykologiaan, lähetä työsi arvioitavaksi!

Lisätietoja: terveyspsykologia@gmail.com