Yhteystiedot

Terveyspsykologian jaos on osa Suomen Psykologista Seuraa. Se pyrkii toiminnallaan promotoimaan tutkimukseen ja evidenssiin perustuvan, terveyteen ja mielenterveyteen liittyvän, psykologisen tiedon tuottamista ja hyödyntämistä.

Health psychology division is a part of the Finnish Psychological Society. It promotes research and evidence-based use of psychological knowledge related to health and mental health.

Johtokunta sekä Terveyspsykologian päivien järjestelytoimikunta

Johtokunnan sähköpostiosoite on terveyspsykologia@gmail.com

Aija Logren
(puheenjohtaja)
YTT, sosiaalipsykologian yliopistonlehtori
Yhteiskuntatutkimus, yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tampereen yliopisto

Sähköposti: etunimi.sukunimi@tuni.fi
aija_kasvokuva2
Taina Hintsa
PsT, dosentti (psykologia)
Apulaisprofessori
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Itä-Suomen yliopisto

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uef.fi
Taina_kasvokuva2
Hanna Konttinen
VTT, dosentti (sosiaalipsykologia)
Akatemiatutkija, Yliopistonlehtori
Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Sähköposti: etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Kia Gluschkoff,
PsT, KTM, erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi
Mia Silfver-Kuhalampi
Yliopistonlehtori, sosiaalipsykologia,
Helsingin Yliopisto

Sähköposti: etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Ulla-Sisko Lehto
FT (onkologia), PsM
Erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi
Olli Kiviruusu,
VTT (sosiaalipsykologia), dosentti
Erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi
Anna Seppänen,
VTM (sosiaalipsykologia)
Projektikoordinaattori
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi
Petri Karkkola,
PsT, terveyspsykologian erikoispsykologi
Yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Itä-Suomen yliopisto

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uef.fi

Vanhoja johtokunnan jäseniä:

Maria Törnroos

Christian Hakulinen

Nelli Hankonen

Marja Kinnunen