Yhteystiedot

Terveyspsykologian jaos on osa Suomen Psykologista Seuraa. Se pyrkii toiminnallaan promotoimaan tutkimukseen ja evidenssiin perustuvan, terveyteen ja mielenterveyteen liittyvän, psykologisen tiedon tuottamista ja hyödyntämistä.

Health psychology division is a part of the Finnish Psychological Society. It promotes research and evidence-based use of psychological knowledge related to health and mental health.

Johtokunta sekä Terveyspsykologian päivien järjestelytoimikunta

Christian Hakulinen (puheenjohtaja)
PsT, dosentti
Tutkijatohtori
Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin Yliopisto

Sähköposti: etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Christian Hakulinen
Maria Törnroos (sihteeri)
PsT, Apulaisprofessori
Johtamisen ja organisoinnin laitos
Hanken

Sähköposti: etunimi.sukunimi@hanken.fi
maria
Nelli Hankonen
VTT, dosentti
Akatemiatutkija, apulaisprofessori,
Helsingin yliopisto,

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uta.fi
Nelli Hankonen
Kirsi Honkalampi
Professori,
Itä-Suomen yliopisto
kirsi
Marja Kinnunen
toiminnanjohtaja
Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto,
Suomen Tule ry

Sähköposti: etunimi.sukunimi@suomentule.fi
marja
Aija Logren
YTM, tutkija, sosiaalipsykologi
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö,
Tampereen yliopisto

Sähköposti: etunimi.sukunimi@staff.uta.fi
aija_kasvokuva2
Helena Nuutinen
PsL (terveyspsykologian erikoispsykologi), YTM Psykologi
Diabetesliitto
helena-nuutinen
Olli Kiviruusu,
FT, tutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos