Keynote: Lauri Nummenmaa

Aivot ja elokuva
Lauri Nummenmaa
Turun PET-keskus

Aivot ovat kehittyneet havainnoimaan, tallentamaan ja ennustamaan jatkuvasti muuttuvaa maailmaa. Koska elokuvat ovat tiivistettyä, tapahtumarikasta ja tunteellista todellisuutta, mittaamalla elokuvan katselun aikaista aivotoimintaa voidaan aivojen toimintaa tutkia luonnollisen kaltaisessa ympäristössä. Nykyaikaisten aivotutkimus- ja mallinnusmenetelmien avulla voidaan kartoittaa aivokuoren toiminnan järjestäytymistä sekä sitä, kuinka aivot ja keho peilaavat automaattisesti elokuvassa näkyviä liikkeitä, eleitä ja tunteita. Elokuvien laukaisema sosiaalinen nauru voi myös vapauttaa aivoissa endorfiineja rentouttaen yleisöä ja lisäten sen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Elokuvien katseleminen saa yleisön aivot myös tahdistumaan, ja tahdistuminen on sitä voimakkaampaa mitä enemmän tunteita elokuva herättää. Koneoppimismallien avulla aivosignaalista voidaan myös ”lukea” ihmisten elokuvan aikaisia tunteita ja asenteita, ja ennustaa yleisön reaktioita uusiin elokuviin. Elokuvat voivat toimia paitsi tunteiden hallinnan välileinä, myös sosiaalisten aivojemme ”kuntosalina” jonka kanssa voimme harjoitella elämän käännekohtien kohtaamista jo etukäteen.