Gradupalkinto

Suomen Psykologisen Seuran Terveyspsykologian jaos myöntää palkinnon ansiokkaalle terveyden ja hyvinvoinnin psykologiaan liittyvälle pro gradulle. Kilpailuun voivat ilmoittautua opiskelijat itse.

Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä ja nostaa alan arvostusta Suomessa.

Syksyllä 2018 valitaan seuralle ilmoitettujen, vuosina 2017–18 valmistuneiden, vähintään eximia cum laude approbatur -arvosanan tai vastaavan arvosanan saaneiden opinnäytetöiden joukosta palkinnon saava pro gradu -työ. Saaja julkistetaan terveyspsykologian konferenssin toisena päivänä 31.10.2018. Palkittavan työn valitsee terveyspsykologian yliopistonlehtori, dosentti Sanna Sinikallio.