Gradupalkinto

Suomen Psykologisen Seuran Terveyspsykologian jaos myöntää palkinnon ansiokkaalle terveyden ja hyvinvoinnin psykologiaan liittyvälle pro gradulle. Kilpailuun voivat ilmoittautua opiskelijat itse.

Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä ja nostaa alan arvostusta Suomessa.

Syksyllä 2018 valitaan seuralle ilmoitettujen, vuosina 2017–18 valmistuneiden, vähintään eximia cum laude approbatur -arvosanan tai vastaavan arvosanan saaneiden opinnäytetöiden joukosta palkinnon saava pro gradu -työ. Saaja julkistetaan terveyspsykologian konferenssin toisena päivänä 31.10.2018. Palkittavan työn valitsee terveyspsykologian yliopistonlehtori, dosentti Sanna Sinikallio.

Arviointiin ehtivät mukaan ne lopputyöt, jotka on lähetetty (pdf- tai Word-muodossa) 22.9.2018 mennessä. Palkinnon ehdottajana voi toimia työn ohjaaja tai työn tekijä itse.

Palkintoehdotuksessa perustellaan, miten ehdotettu gradu täyttää alla mainitut tavoitteet. Palkintoehdotuksen laajuus on noin 0.5-1 liuska ja se voi perustua gradusta annettuihin lausuntoihin. Palkintoehdotukseen liitetään gradu (pdf-tiedostona), gradulausunto ja opiskelijan yhteystiedot. Lähetä ehdotus osoitteeseen sanna.sinikallio@uef.fi ja otsikoi viestisi ”Gradupalkinto”.

Gradua arvioitaessa punnitaan, täyttääkö se seuraavat tavoitteet:

– osoittaa tekijän erinomaista taitoa soveltaa opinalansa eri osa-alueiden osaamista ja tarvittaessa poikkitieteellistä lähestymistapaa terveyspsykologiaan liittyvään aihepiiriin

– tarjoaa merkittävää uutta tutkimustietoa ja/tai sovellusarvoa

– on hyvin ja kiinnostavasti kirjoitettu

 

Jos siis vuosina 2017–2018 valmistunut/valmistuva gradusi liittyy terveyden tai hyvinvoinnin psykologiaan, lähetä työsi arvioitavaksi!

Lisätietoja: terveyspsykologia@gmail.com