Gradupalkinto

Suomen Psykologisen Seuran Terveyspsykologian jaoksen gradupalkinto

Suomen Psykologisen Seuran Terveyspsykologian jaos myöntää palkinnon ansiokkaalle terveyden ja hyvinvoinnin psykologiaan liittyvälle pro gradulle. Kilpailuun voi ilmoittautua sekä opiskelija itse että työn ohjaaja.

Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä ja nostaa alan arvostusta Suomessa. Palkittavan työn tekijä saa Psykologia-lehden vuosikerran.

Syksyllä 2019 valitaan seuralle ilmoitettujen, vuosina 2018–19 valmistuneiden, vähintään eximia cum laude approbatur -arvosanan tai vastaavan arvosanan saaneiden opinnäytetöiden joukosta palkinnon saava pro gradu -työ. Saaja julkistetaan terveyspsykologian konferenssin toisena päivänä 30.10.2019. Palkittavan työn valitsee terveyspsykologian yliopistonlehtori, dosentti Sanna Sinikallio.

Arviointiin ehtivät mukaan ne lopputyöt, jotka on lähetetty (pdf- tai Word-muodossa) 22.9.2019 mennessä. Palkinnon ehdottajana voi toimia työn ohjaaja tai työn tekijä itse.

Palkintoehdotuksessa perustellaan, miten ehdotettu gradu täyttää alla mainitut tavoitteet. Palkintoehdotuksen laajuus on noin 0.5-1 liuska ja se voi perustua gradusta annettuihin lausuntoihin. Palkintoehdotukseen liitetään gradu (pdf-tiedostona), gradulausunto ja opiskelijan yhteystiedot. Lähetä ehdotus osoitteeseen sanna.sinikallio@uef.fi ja otsikoi viestisi ”Gradupalkinto”.

Gradua arvioitaessa punnitaan, täyttääkö se seuraavat tavoitteet:

  • osoittaa tekijän erinomaista taitoa soveltaa opinalansa eri osa-alueiden osaamista ja tarvittaessa poikkitieteellistä lähestymistapaa terveyspsykologiaan liittyvään aihepiiriin
  • tarjoaa merkittävää uutta tutkimustietoa ja/tai sovellusarvoa
  • on hyvin ja kiinnostavasti kirjoitettu

Jos siis vuosina 2018–2019 valmistunut/valmistuva gradusi liittyy terveyden tai hyvinvoinnin psykologiaan, lähetä työsi arvioitavaksi!