Abstraktikutsu

Kutsumme konferenssin ohjelmaan ehdotuksia suullisista esityksistä, postereista ja symposiumeista. Ehdotuksissa voidaan käsitellä muun muassa seuraavia aihepiirejä:

  •        Sosiaaliset tekijät ja terveys
  •        Geenit, käyttäytyminen ja terveys
  •        Ikääntyvän väestön terveys ja hyvinvointi
  •        Terveysriskien viestintä ja riskikommunikaatio
  •        Käyttäytymismuutosteoriat ja elintapamuutosinterventiot
  •        mHealth & eHealth – teknologia ja terveyskäyttäytyminen
  •        Krooniset sairaudet, elämänlaatu, identiteetti ja psykosomatiikka
  •        Mielen hyvinvointi
  •        Työhyvinvointi
  •        Muut aiheet

Abstraktien ehdottaminen on päättynyt. Hyväksynnästä ilmoitetaan 7.9. mennessä.

***

Ehdotettavaa esitystä koskevassa abstraktissa tulee selkeästi esittää tutkimuksen tausta ja tavoitteet, käytetyt menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Abstraktin maksimipituus on 250 sanaa. Siihen ei liitetä kuvia tai taulukoita, lähteitä eikä avainsanoja.

ABSTRAKTIMALLI:
Tausta: Lyhyt perustelu, mitä aiheesta ja tiedetään ja miksi juuri tämä tutkimus on tärkeä.
Tavoitteet: Tutkimuskysymykset tai esityksen tavoitteet.
Menetelmät: Mitä menetelmiä on käytetty kysymyksen selvittämiseksi/tavoitteen saavuttamiseksi.
Tulokset: Keskeiset löydökset.
Johtopäätökset: Mitä tulokset merkitsevät, miten niitä voidaan soveltaa, mitä tulee tutkia lisää.

SUULLINEN ESITYS voi olla alkuperäisen empiirisen tutkimuksen tulosten esittely tai meta-analyysin/katsauksen esittely. Ehdotuksen tulee sisältää ainakin alustavia tuloksia. Esityksen kesto on n. 15 minuuttia.

POSTERI on kirjallinen ja kuvallinen esitys alkuperäisestä tutkimuksesta tai käytännön sovelluksesta. Posteriesitys voi olla myös kuvaus tutkimuksesta, jonka aineistonkeruu on vasta alkamassa tai käynnissä. Posterit ovat esillä konferenssipäivän ajan ja ohjelmaan varataan myös erillinen aika, jolloin posterin esittäjä on paikalla keskusteluja varten. Posterin mitat voivat olla korkeintaan 100 cm (korkeus) ja 70 cm (leveys). Postereita mahtuu esille rajallinen määrä.