Keynote – Raimo Lappalainen

Mikä selittää muutosta?  – Prosessipohjaiset psykologiset interventiot terveyspsykologiassa

Raimo Lappalainen, kliinisen psykologian ja psykoterapian professori, psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto

Tutkimustieto mekanismeista tai prosesseista, jotka selittävät sitä, miksi psykologiset interventiot ovat vaikuttavia, on lisääntynyt viime vuosien aikana. Uudet interventio- ja arviointimenetelmät sekä tilastolliset analyysimenetelmät ovat tuottaneet monia mielenkiintoisia havaintoja. Viimeaikaisen tutkimuksen myötä ymmärrys myös psykologiseen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista keskeisistä prosesseista on kasvanut. Tätä tietoa voidaan hyödyntää mm. interventioiden kehittämisessä sekä ammattilaisten kouluttamisessa. Tarvitsemme kuitenkin huomattavasti lisää tutkimusta. Tässä esityksessä kuvataan esimerkkejä prosessipohjaisten interventioiden hyödyntämisestä terveysongelmien hoidossa ja interventioiden vaikuttavuutta selittävistä prosesseista. Esimerkkeinä kuvataan mm. nukkumisongelmien, paino-ongelmien ja nuorten diabeteksen hoitoa sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämistä.