Keynote – Katri Räikkönen-Talvitie

Psykologisen kehityksen sikiöaikainen ohjelmoituminen

Katri Räikkönen-Talvitie, akatemiaprofessori, Helsingin Yliopisto

Ohjelmoitumishypoteesin mukaan epäsuotuisa sikiöaikainen kasvuympäristö saattaa pysyvästi muuntaa sikiön fysiologisia säätelymekanismeja tavoilla, joka heijastuvat myöhemmässä kehityksessä psyykkisenä ja fyysisenä haavoittuvuutena. Omissa tutkimuksissani olen kiinnittänyt huomiota epäsuotuisiin sikiöaikaisiin tapahtumiin ja mekanismeihin, jotka ovat tämän tapahtumaketjun taustalla. Erityisesti olemme tutkineet äidin raskausaikaista masennusta, raskaushäiriöitä ja stressihormoni kortisolia, ja sitä miten istukka säätelee ympäristövaikutuksia äidistä sikiöön. Tutkimusaineistomme koostuu ainutlaatuisista suomalaisista raskaus- ja syntymäkohorteista, jotka tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tutkia näitä kysymyksiä monitieteisestä näkökulmasta. Tutkimuksistamme saatavaa tietoa voidaan hyödyntää suunniteltaessa psyykkistä hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä elämänkaaren yli. Esityksessäni pyrin esittelemään monipuolisesti tutkimustemme uusimpia tuloksia ja mihin tutkimuksemme tulee tulevaisuudessa keskittymään.