Keynote – Christina Salmivalli

Hyvinvointia kouluun: Interventioiden tutkimusperustaisuus, näyttö, ja skaalautuvuus (esityksen diat pdf-versionachristinasalmivalli_keynote_25102016 )

Christina Salmivalli, Psykologian ja logopedian laitos, Turun yliopisto

Koulu on erinomainen paikka hyvinvointia lisäävien ja syrjäytymistä ehkäisevien preventiivisten interventioiden toteuttamiselle. Koulussa tavoitetaan koko ikäluokka, ja siellä lasten ja nuorten kanssa toimii korkeasti koulutettuja opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisia. Ollakseen (kustannus)tehokkaita interventioiden tulee olla tutkittuun tietoon perustuvia ja niiden vaikuttavuudesta on oltava näyttöä tai sitä on kerättävä. Jotta interventio todella hyödyttäisi kohdepopulaatiota, sen tulee olla skaalattavissa, laajalti levitettävissä. Käsittelen näitä aiheita käyttämällä esimerkkinä kahta koulussa toteutettavaa preventiivistä interventio-ohjelmaa, kiusaamisen ehkäisemiseksi kehitettyä KiVa Koulua sekä uutta, toiselle asteelle suunnattua Opintokamu-ohjelmaa, jonka painopistealueita ovat opinnot, sosiaaliset suhteet, ja mielen hyvinvointi. Voidaanko tällaisten ohjelmien avulla lisätä hyvinvointia ja miten tämä voidaan todentaa? Entä miten ohjelmia saadaan laajaan käyttöön, ja miten niiden toteutusta voidaan tukea kestävien vaikutusten aikaansaamiseksi?