Keynote – Anja Koski-Jännes

Merkitykselliset kokemukset addiktion muodostumisessa ja muutoksessa  (esityksen diat pdf-versiona: anjakj_keynote_26102016)

Anja Koski-Jännes, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Lähden esityksessäni siitä ajatuksesta, että addiktio ei ole mikään yksi asia – kuten esimerkiksi aivosairaus, väärän oppimisen tuote, sosiaalinen konstruktio, moraalinen heikkous tms. Näen sen pikemminkin hyvin monimuotoisena sosiaalisena ja psykobiologisena prosessina, johon liittyvät toimintatavat ovat lyhyellä tähtäimellä yksilön kannalta funktionaalisia eli ne auttavat häntä sopeutumaan tai selviytymään tavalla tai toisella haastavissa elämäntilanteissa. Pitemmällä tähtäimellä ja laajemmasta näkökulmasta katsoen ne ovat kuitenkin dysfunktionaalisia tuottaen monenlaisia oireita ja häiriöitä ihmisen sosiaalisiin suhteisiin sekä fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Koska riippuvuuden aste ja kohteet voivat vaihdella suuresti, niihin ei ole yhtä patenttiratkaisua vaan ulospääsyteitä on yhtä monenlaisia kuin sisääntuloteitäkin. Yritänkin tässä esitelmässä luoda jonkinlaista yleiskatsausta sellaisiin merkityksellisiin tekijöihin ja kokemuksiin, jotka tutkimusten mukaan altistavat yksilöitä erilaisille riippuvuuksille ja toisaalta niihin tekijöihin ja merkityksellisiin kokemuksiin, jotka parhaiten auttavat niistä vapautumaan.