Abstraktiohjeet

Symposium on yhden tai useamman henkilön koostama 1-1.5 tunnin kokonaisuus. Symposiumin koostajat kutsuvat symposiumiin puhujat ja lähettävät lyhyen kuvauksen symposiumin aihepiiristä sekä kaikkien puhujien abstraktit (ks. ohjeet alla) symposiumehdotuksen yhteydessä. Symposiumehdotus lähetetään yhtenä word-tiedostona ja siitä tulee ilmetä myös symposiumin yläotsikko. Symposium voi sisältää sekä suomen- että englanninkielisiä esityksiä, kunhan otsikot ja abstraktit ovat esityskielellä. Symposiumin kokoaja toimii symposiumin puheenjohtaja. 

Suullinen esitys voi olla alkuperäisen empiirisen tutkimuksen tulosten esittely tai meta-analyysin/ katsauksen esittely. Ehdotuksen pitää sisältää ainakin alustavia tuloksia. Esityksen kesto on n. 15 minuuttia.

Posteri on kirjallinen ja kuvallinen esitys alkuperäisestä tutkimuksesta tai käytännön sovelluksesta. Posteriesitys voi olla myös kuvaus tutkimuksesta, jonka aineistonkeruu on vasta alkamassa tai käynnissä. Posterit ovat esillä konferenssipäivän ajan ja ohjelmaan varataan myös erillinen aika, jolloin posterin esittäjä on paikalla keskusteluja varten. Posterin mitat voivat olla korkeintaan 100 cm (korkeus) ja 70 cm (leveys). Postereita mahtuu esille rajallinen määrä.

Ohjeet abstraktin laatimiseen

Ehdotettavaa esitystä (suullinen esitys tai posteri) koskevassa abstraktissa tulee selkeästi esittää tausta ja tavoitteet, käytetyt menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Abstraktin maksimipituus on 250 sanaa, ja siihen ei liitetä kuvia tai taulukoita, lähteitä eikä avainsanoja.  Abstraktin kieli on sama kuin esityksen kieli.

Abstraktimalli:

Otsikko, joka kuvaa esityksen sisältöä osuvasti ja kiinnostavasti

Tausta: Lyhyt perustelu, mitä aiheesta ja tiedetään ja miksi juuri tämä tutkimus on tärkeä.
Tavoitteet: Tutkimuskysymykset tai esityksen tavoitteet.
Menetelmät: Mitä menetelmiä on käytetty kysymyksen selvittämiseksi/tavoitteen saavuttamiseksi.
Tulokset: Keskeiset löydökset.
Johtopäätökset: Mitä tulokset merkitsevät, miten niitä voidaan soveltaa, mitä tulee tutkia lisää.